ARGE KİMYA

YapCon® AIR Download/Open TDS

Betonun donma çözülme döngüsüne karşı dayanım kazanması için betonun içine kontrollü olarak hava sürükleyerek optimum aralıklarla kalıcı hava boşlukları oluşturan beton katkısıdır.

Özellikleri

 • Klor içermez.
 • Hava sürükleme özelliği sayesinde betonun donma-çözülme etkilerine karşı dayanımını arttırır. (Bkz. TS
  EN 206-1 çevre şartları)
 • Sertleşmiş betonda hava boşluklarının optimum dağılımını sağlar.
 • Beton karışımı daha düşük su/çimento oranına sahip olduğu için su geçirimsizliği ve durabilitesi artar.
 • Taze betonda ayrışma ve kusma riskini minimize eder.
 • Kolay işlenebilirlik sağlar.
 • İnce gradasyonlu farklı tip bağlayıcıların olduğu yoğun kıvamlı betonlarda hava sürükleme özelliği
  sağlar.
ARGE KİMYA

YapCon® Antifreeze Download/Open TDS

Priz Hızlandırıcı Beton Katkısı Düşük sıcaklıklarda betonun erken dayanımının artmasını sağlayan priz hızlandırıcı beton katkısıdır.

Genel Özellikler

 • Her türlü hazır beton ve prefabrik beton üretiminde kullanılır.
 • Soğuk iklim koşullarının olduğu bölgelerde donma çözünme riskine karşı kullanılır.
 • Betonun kalıcılık, kolay işlenebilirlik, su geçirimsizlik gibi özelliklerini arttırır.
 • Klor içermez
ARGE KİMYA

YapCon® Cure 100 Download/Open TDS

Yeni yerleştirilmiş ve kalıbı yeni alınmış beton üzerine uygulanan, hızlı kurumayı engelleyerek rötreyi azaltan parafin emülsiyon esaslı beton kür malzemesidir.

Özellikleri

 • Solvent içermez.
 • Yüzeyde oluşturduğu ince bir tabaka ile beton içeresindeki nemi muhafaza ederek, çimentonun
  hidratasyonuna katkıda bulunur.
 • Geleneksel kürleme (çuval, telis, sulama vb.) yöntemlerine göre daha ekonomiktir.
 • Beton yüzey tozumaz bir hal alır.
 • Hızlı koruma engellenerek rötreyi engeller.
 • Kapalı mekanlarda kullanılabilir.
 • Uygulaması kolay olup, işçilikten kar sağlar.
ARGE KİMYA

YapCon® LATEX Download/Open TDS

Şap ve sıvalar için aderans ve geçirimsizlik arttırıcı akrilik dispersiyon esaslı katkı malzemesidir.

Özellikleri

 • Korozyona neden olabilecek maddeler içermeyip su, yağ ve tuz çözeltilerine karşı dayanımı arttırır.
 • Eğilmedeki çekme dayanımını yükselterek geniş alanlardaki gerilmeleri azaltır.
 • Donma-çözülme dengesine karşı direnci arttırır.
 • Kalıcı ve güçlü bir bağ oluşturarak, aderans ve geçirimsizliği sağlar.
 • Büzülmedeki azalma nedeniyle çatlak oluşmaz.
ARGE KİMYA

YapCon® Rapid Download/Open TDS

Çok Hızlı Priz Alan Su Tıkacı

Çimento esaslı, su kaçaklarını önlemede kullanılan, çok hızlı priz alan su tıkacıdır. TS EN 1504-3:2008 standardına ve R2 sınıfına uygundur.

Özellikleri

 • Genleşerek, su yolunu hızlıca kapatabilir.
 • Aktif su kaçaklarının tıkanmasında hızlı sonuç verir.
 • Ortalama 15 dakika sonra su yalıtımına geçilebilir.
 • Donatı korozyonuna sebep olmaz.
 • Kış aylarında kullanmaya uygundur.
 • İç – dış, düşey – yatay uygulamalarda kullanılır.
 • Çatlakların, soğuk derzlerin ve beton bozukluklarının tamiratında efektif sonuç verir.
 • Beton yapının kenar-köşe birleşim yerlerine pah yapılması işleminde kullanılır.
 • Ağır ve statik yüke maruz kalmayacak elemanların montajında kullanılır.
ARGE KİMYA

YapCon® Release Download/Open TDS

Özellikleri

 • Daha düzgün ve iyi görünümlü beton yüzeylerin elde edilmesini sağlar.
 • Betonun kalıptan temiz ve kolayca ayrılmasını sağlar.
 • Ahşap, plywood ve çelik kalıpların kullanım ömrünü uzatır.
 • Kalıp maliyeti ve işçiliğinde azalma sağlar.
ARGE KİMYA

YapCon® Wash Beton Download/Open TDS

Görünür agregalı beton üretimi için kullanılan, tek bileşenli, su bazlı, solvent içermeyen, yüzey geciktirici üründür.

Özellikleri

 • YapCon® Wash Beton yüzey geciktirici, beton yüzeyindeki çimentonun normal
  hidratasyonunu geciktirir (yüksek çimento içeriği ve sıcaklık gecikmeyi azaltır).
  Gecikme bitince beton dayanım kazanmaya devam eder.
 • Geciktirilen tabakanın derinliği, uygulanan ürün miktarına geciktiricinin yüzeyden
  kaldırılmasına kadar geçen zamana, karışımdaki su ve çimento miktarına ve ortam
  sıcaklığına bağlıdır.
 • Pürüzlendirme işçiliği maliyetlerini azaltır.
 • Uygulama amacına göre sulandırılabilir.
 • Uygulaması kolaydır.
 • Solvent içermez.
ARGE KİMYA

YapCon® ZERO SLUMP Download/Open TDS

Üretim verimliliğini arttıran, kalıptan sökülmeyi kolaylaştıran ve son dayanımı arttıran sıfır slump beton ürünleri için geliştirilmiş akışkanlaştırıcı beton katkısıdır.

Özellikleri

 • Kalıp sökülme dayanımını ve son dayanımı arttırır.
 • Daha az vibrasyon ile keskin kenarların kalıptan düzgün çıkmasını sağlar.
 • Yüzeyler arasındaki sürtünmeyi azalmasından dolayı yan yüzeylerin daha iyi sıkışmasını sağlar.
 • Daha kısa üretim süreleri ile üretim verimliliğini arttırır.
ARGE KİMYA

YapCon® FLUID MS Download/Open TDS

Yüksek su azaltımı sağlarken, betonun akışkanlık kazanmasını ve betonun erken dayanımını artırmasını sağlayan melanin sülfonat esaslı beton katkı maddesidir. Bu özelliklere ek olarak, köpük giderici olarakta çalışır

Kullanım Alanları

 • Her türlü hazır beton ve prefabrike beton üretiminde kullanılır.
 • Düşük su / çimento oranına rağmen akışkan beton üretiminde kullanılır.
 • Betonun dayanıklılık, işlenebilirlik kolaylığı, rötre-şişme ve su geçirmezlik gibi özelliklerini artırır.
 • Malzeme parçalanmadığı için kalıplanmış betonlarda düzgün yüzey sağlar.
 • Betonun kalıp içerisine kolayca yerleşmesini sağlar.
 • Düşük sıcaklıklı iklim koşullarında kullanılır.
 • Klor içermez
ARGE KİMYA

YapCon® POLISH AC-1 Download/Open TDS

Akrilik esaslı, yüksek performanslı, tozumayı önleyici, çok amaçlı beton verniği, yalıtım ve koruma malzemesidir.

Özellikleri

 • Yüzeyin aşınma direncini artırdığı için tozumayı engeller.
 • Tek bileşenli olarak uygulanması kolaydır.
 • Betonun klora karşı dayanıklı olmasını sağlar.
 • İçerisindeki solvent çok çabuk uzaklaştırıldığı için daha hızlı kurur.
 • Sızdırmazlığı artırdığı için sıvı don nedeniyle oluşabilecek çatlakları engeller.
 • Oluşturduğu parlak film tabakası sayesinde cila olarak kullanılır.
 • Betonun içine tuz veya gaz olarak nüfuz edebilecek atmosferik etkilere karşı betonu korur.
 • Yağmur etkisi ile betonun kir gösterimini azaltır ve rengi değişmez.

Kullanım Alanları

 • Binalarda ve altyapıda yüzeyleri beton ve diğer çimentolarla korumak için,
 • Parlak görünüm talebi olan zeminler ve duvarlar için,
 • Betonun hizmet ömrünü uzatmak,
 • Görünür agregalı beton yüzeyler için parlak, renksiz ve kullanıma hazır yüzeyi
  tazelemek,
 • Yüzey sertleştirici uygulanan yüzeyler,
 • Şap betonları,
 • Sıcak iklimlerde beton dökülmesi.